Girişimcilikte pazarlama ve aşamaları


Girişimcilikte pazarlama ve aşamaları

Girişimcilikte pazarlama ve aşamaları çok önemlidir. Pazarlamada amaç bir ürünün veya hizmetin hedef kitleye iyi ulaştırılması, mesajın doğru verilmesinden geçer.

Araştırma: Bu süreç pazar ile ilgili fırsat ve benzeri araştırmaların yapıldığı süreci kapsar.

Hedefleme: Ürün konumlandırma, hedef kitle ve hitap kesimlerinin belirlendiği/uygulandığı süreçtir. Bu süreçte konumlandırma çalışması, ürünün avantajları ve farklarını tüketiciye kabullendirilmesi şeklinde süregelir.

Taktik Pazarlama: Ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma aşamalarının bir arada değerlendirildiği süreçtir. Bu süreçte ürünün yapısı, modeli, rengi vs belirlenir. Ardından hitap edilen kesime ve piyasa şartlarına göre fiyatı biçilir. Üretimden, tüketime kadar ürün akışı (sevkiyat vb. hizmetler) planlanır ve reklam, iletişim gibi yöntemler kullanılarak tutundurma çalışmaları ile son bulur.

Kontrol: Bu aşamada ise geri bildirimler ve raporlar değerlendirilir. Elde edilen kar, potansiyel ve değerlendirilebilen potansiyel gibi unsurlar irdelenerek pazarlama stratejileri geliştirilir.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir