Girişimcilikte cinsiyet faktörü


Girişimcilikte cinsiyet faktörü çok önemli olmasa bile kadınların ikna kabiliyetinin daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz.

Girişimcilikte cinsiyet faktörü; Çağdaş uygarlığın gelişmesinde girişimcilik unsuru hemen her dönemde çok önemli bir işleve ve yere sahip olmuştur.

Adına bilgi toplumu veya iletişim toplumu denilen 2000’li yıllarda ise girişimci ve girişimciliğin öneminin bugüne kadar olduğundan çok daha fazla artacağı anlaşılmaktadır.

Gelişmiş toplumlarda yüksek öğrenim görmüş gençlere “eğitilmeye hazır hale gelmiş kişiler” olarak bakılmaktadır. Diğer toplumlara nazaran daha girişimci olduğu kabul edilen Türk insanına da, özellikle üniversiteye adımını atan bir öğrenciye de “girişimci adayı” gözü ile bakmak gerekmektedir.

Girişimcilik ruhu genetik olarak varolabileceği gibi aile, çevre, eğitim, gelir vs. gibi çeşitli unsurların da girişimcilik ruhunun gelişmesinde çok önemli etkenler olduğu kabul edilmektedir. Bu çalışmada, Haliç Üniversitesi öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin oluşmasında ve mesleki tercihlerinde fiziksel, sosyal ve ekonomik çevrenin rolü incelenmeye çalışılmış ve bu amaçla kapsamlı bir anket yapılarak değerlendirilmiştir.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir