Girişimcilikte başarısızlık


Girişimcilikte başarısızlık

Başarısız olan girişimcilerden önce uzak çevresindeki insanlar hızlı bir şekilde uzaklaşır. Yakın çevresindeki insanlar onları acımasız şekilde eleştirerek terkederler. Başarısız girişimci hem başarısızlığı kabullenmeye hem de çevresindekileri ikna etmeye çalışır. Bu başarısızlıktan ders çıkarmış veya bu zorluğun üstesinden gelmiş olan girişimciler, zorlanmadan başarı elde etmiş girişimcilerden daha değerlidir.

Üzerine düşeni yapmış olan girişimciler başarısızlık durumundan pek etkilenmezler, yeniden denemeye devam ederler. Devam etmekten vazgeçmenin dışında bir başarısızlık nedeni yoktur. En büyük başarısızlık başarma ümidini kaybetmektir. Girişimci başarmak istiyorsa başarısızlığa uğramak zorunda, bütün başarılı olmuş girişimcilerin iş hayatı sürecinde birçok başarısızlıkları vardır.

Araştırma, planlama, yönetim, üretim ve finans konularında bilgi eksikliği mevcut ve rekabette çok şiddetli ise başarısızlık kaçınılmazdır. Fakat girişimciler başarısızlık sebepleri olarak bunları görmemektedir.

Başarısızlığın en önemli sebebi olarak; girişimciler, iyi bildiğini zannettiği konuları iyi bilmemelerine rağmen ısrarcı olmaları ve bunu ispat etme gayretleri içine girmelerinde görmektedirler. Bu da şunu göstermektedir: Girişimcilerin kendilerine aşırı güvenden dolayı eksikliklerini görememe veya yanlışta ısrar etmeleri sonucunu doğurmaktadır. Hatasını kabul etmeyen ve hatada ısrar eden kişiler daha çok hata yapmaya mahkumdur. Önemli olan en az sayıda keşke ifadesini kullanmaktır. Dikkat edilmesi gereken husus, başarısızlığa neden olan hataların yapılmaması değil, aynı hatalardan tekrar başarısız olunmasıdır. Hatalar çeşitlilik gösterebilir, fakat benzerlik göstermemelidir. Girişimcilikte başarısızlık nedenleri, ana başlıklar ve alt başlıklar olarak aşağıdaki şekilde ele alınabilir:


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir