Girişimcilik türleri


Girişimcilik türleri

1. İç Girişimcilik-Dış Girişimcilik
İşletme içinde girişimciliğe ortam sağlayan yapı, iç girişimciliktir. Bunun dışında kalan girişimcilik ise dış girişimcilik olarak adlandırılmaktadır

İç girişimciliğin başlıca konuları şu şekilde sıralanabilir:

● Riskli girişimleri dikkate almak (yeni özerk ya da yarı özerk birimlerin yaratılması)
● Ürün ve hizmetlerde yenilik yapmak (yeni ürünlerin ve hizmetlerin yaratılması)
● Üretim sürecinde yenilikler yapmak (üretim prosedür ve tekniklerinde yenilikler yapılması)
● Kendini yenilemek (yeniden yapılanma, stratejinin yeniden formüle edilmesi, örgütsel değişim)

2. Kadın Girişimciliği
Girişimci kadın; işteki durumu işveren veya kendi hesabına çalışan şeklinde belirlenen, işinin idari ve hukuki sorumluluğunu üstlenmiş olan, işinin başında fiilen bulunan, kadınlardır.
Bu tanımdan sonra girişimci kadın;
• Ev dışında bir mekânda kendi adına kurduğu bir veya birkaç iş yeri olan,
• Bir iş yerinde tek başına veya istihdam ettiği diğer kişilerle çalışan ve işin sahibi olması sıfatıyla ortaklık kuran,
• Herhangi bir mal veya hizmetin üretilmesiyle ilgili faaliyetleri yürüten, bu mal veya servisin dağıtım, pazarlama ve satışını yapan ya da yaptıran,
• İş ile ilgili olarak ilişkiye girmesi gereken kişi, örgüt, kurum ve kuruluşlarla kendi adına ilişki kuran,
• İş sürecinin örgütlenmesi, mal ve hizmet üretiminin planlanması, iş yerinin işletilmesi, kapatılması veya işin geliştirilmesi konusunda kendisi karar veren,
• İşinden elde ettiği kazancın yatırım ve kullanım alanlarında söz sahibi olan kişidir.

3. Sosyal Girişimcilik
Sosyal girişimcilik, yaşanan çevredeki toplumsal bir sorunu veya ihtiyacı belirleyerek bu sorunun ortadan kaldırılmasıya da ihtiyacın giderilmesi için kalıcı çözümler üretmektir.

Sosyal girişimcinin sahip olması gereken kişisel özellikleri nelerdir?
• Toplumsal sorunların farkında olma,
• Başarılı olma isteği,
• Mücadelecilik ve azim,
• Sorumluluk ve risk alabilme arzu ve yeteneği,
• Üreticilik ve fırsatları sezebilme yeteneği,
• Planlı çalışma ve araştırma yeteneği,
• Başkalarıyla çalışabilme, onlara güvenebilme ve ilişki içerisinde olduğu kişilere güven verebilme,
• Eksikliğini, sınırlarını bilme ve tavsiyelerden yararlanabilme,
• Zor şartlarda ağır çalışmalara hazır olma,
• Kendini geliştirme arzusu,
• Başkalarını etkileyip onları da çalışmaya katabilme olarak sıralanabilir.

4. Kamu ve Özel Sektör Girişimciliği
Girişimciler kamu girişimcileri ve piyasa ekonomisi içinde yer alan girişimciler olarak da ayrılabilir. Kamu girişimcileri, genellikle katı bütçe kısıtlamaları ile ve siyasi otoritenin kararlarına bağlı olarak çalı- şır. Kimi zaman ekonomik kısıtlamaların ağırlık kazandığı alanlarda; genellikle dışarıdan gelen dürtülerle karar veren, kendi yarattığı kaynakları değil, hazır ya da kamunun ürettiği kaynakları kullanan kişidir.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir