Ar-Ge Projelerine Destek Veren Kuruluşlar


Ar-Ge Projelerine Destek Veren Kuruluşlar

Ar-Ge Projelerine Destek Veren Kuruluşlar; Ge projeleri iki farklı şekilde desteklenmektedir. Bu destek şekilleri hibe ve teşvik olarak sınıflandırılabilir.

Ar – Ge projesine sahip olan girişimciler, iş fikirlerine uygun olarak farklı destek programlarından yararlanabilir.

Ar – Ge Projelerine Hangi Kurumlar Destek Vermektedir?

Türkiye’de ArGe projelerine destek sağlayan dört farklı kurum bulunmaktadır. Bu kurumlar;

  • TÜBİTAK
  • KOSGEB
  • Deniz Haberleşme ve Ulaştırma Bakanlığı
  • Avrupa Birliği

Olarak bilinmektedir. Söz konusu dört büyük ve önemli kurum, Ar – Ge projelerini kendi bünyelerinde değerlendirerek projeye en uygun destek programını oluşturmaktadır.

Ar Ge Projelerine TÜBİTAK Destekleri

TÜBİTAK, ülkemizde Ar – Ge projelerine en fazla desteği sağlayan kurum olarak bilinmektedir. Hibe desteği sağlayan bu kurum, genel olarak sanayi ve KOBİ ölçekli firmaların oluşturduğu projelere destek sağlıyor.

TÜBİTAK bünyesinde Ar – Ge projelerine destek sağlayan iki farklı kurum bulunmaktadır. Bu kurumlar;

  • Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Daire Başkanlığı (TEYDEB)
  • Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Daire Başkanlığı, genel olarak özel sektöre ait Ar – Ge projelerinin değerlendirilmesi ve destek sağlanması konusunda görev yapmaktadır. Bu kapsamda kurumun sağladığı destekten çok sayıda girişimci yararlanmaktadır. Özel sektörü destekleyen kurum, TÜBİTAK’ın en fazla destek işleyişi sağlayan kurumu durumundadır. TÜBİTAK, bu kurum sayesinde girişimcilere %85 oranında hibe desteği sağlamaktadır.
Araştırma Destek Programları Başkanlığı ise daha çok akademik alanlarda yapılan Ar – Ge projelerine destek sağlamasıyla bilinir.

Ar – Ge Projelerine KOSGEB Destekleri

Ülkemizde Ar – Ge projelerini destekleyen ikinci büyük kurum ise KOSGEB olarak bilinir. KOSGEB, sadece KOBİ’ler tarafından sunulmuş olan Ar – Ge projeleriyle ilgilenmektedir. Kurum, KOSGEB Ar – Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı sayesinde firmalara %90 oranında hibe desteği sağlamaktadır. Projesi tamamlanmış olan firmalara seri üretim için de destek sunulmaktadır.

Ar – Ge Projelerine Deniz Haberleşme ve Ulaştırma Bakanlığı Destekleri

Ar – Ge projesi geliştirmiş olan girişimcilere büyük destek veren kurumlardan birisi de Deniz Haberleşme ve Ulaştırma Bakanlığı’dır. Bakanlık, belirli aralıklara proje destek programları oluşturmakta ve başvuru yapan girişimcilere destek sağlamaktadır.

Ar – Ge Projelerine Avrupa Birliği Destekleri

Ar – Ge projelerini destekleyen diğer bir kurum ise Avrupa Birliği olarak bilinmektedir. HORİZON programı ile belirli dönemlerde destek programları hazırlayan Avrupa Birliği, bu dönemlerde başvuruda bulunan projeleri değerlendirerek uygun gördüklerine destek sağlamaktadır.

Hazırlanmış olan Ar – Ge projelerine destek sağlanması için kurumlar bazı şartlar aramaktadır. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir;

  • Ar – Ge projesinin TÜBİTAK, KOSGEB, Bakanlık ya da Avrupa Birliği tarafından destekleniyor olması
  • Ar – Ge Merkezi olmak
  • Tasarım Merkezi Olmak
  • Ar – Ge projesi geliştirmiş olan firmanın teknoloji geliştirme bölgelerinden birisinde faaliyet gösteriyor olması.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir